Over Reiki

Wat is Reiki?

Reiki is een Japans woord dat vertaald kan worden als universele levensenergie. Het is de energie die aanwezig is in alles wat leeft.  Een Reikibehandelaar kan deze energie haar werk laten doen via handoplegging.

Werking van Reiki

Reiki brengt balans op fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel niveau; het werkt dus op jouw ‘systeem’ als geheel. Welk niveau wordt aangeraakt met een Reikibehandeling, kan niet worden gestuurd door de behandelaar. Reiki werkt daar waar het op dat moment nodig is, zoals water naar het diepste punt stroomt.

Reiki verbind je met je ware natuur, voorbij oordeel en beperkende gedachten en biedt de mogelijkheid om steeds meer vanuit je essentie te leven en dat brengt mij veel vreugde.

Reiki stimuleert de zelfgenezende vermogens die ieder mens in zich heeft. In de meeste gevallen ervaart men na een Reikibehandeling een diepe ontspanning. Reiki zet een helingsproces op gang.

Geen contra-indicaties

Doordat Reiki het systeem als geheel ondersteunt, is het goed te combineren met andere (reguliere of complementaire) behandelingen. Reiki kent geen contra-indicaties: het kan in alle gevallen veilig ontvangen worden.  Als Reikibehandelaar ben ik geen arts en stel ik geen diagnoses.

Usui Shiki Ryoho Reiki

In mijn praktijk geef ik behandelingen in de traditie van Usui Shiki Ryoho. Dit betekent ‘Usuis’s systeem van natuurlijke heling’ en heeft zijn oorsprong in Japan. Dit systeem van heling kun je beschouwen als een spirituele beoefening zoals Yoga en meditatie.

Reiki-energie is ontdekt door Mikao Usui, een Japans hoogleraar aan de universiteit van Kyoto omstreeks 1900.   Het systeem van beoefening, gebruik makend van de Reiki-energie, noemen we Usui Shiki Ryoho.

Het Usui Shiki Ryoho-systeem is doorgegeven door Mikao Usui, Chujero Hayashi, Hawayo Takato, Phyllis Lei Furumoto en Johannes Reindl (huidige Lineage Bearer) . Dit noemen we de spirituele afstammingslijn van Usui Shiki Ryoho. Het gehele systeem is beschreven door Phyllis Lei Furumoto, de onlangs overleden ‘draagster van de spirituele afstammingslijn’.

Lees meer